Špecialista na ready made
s. r. o.

Špecialista na
ready made s. r. o.

Predaj ready made s.ro. – rýchlo, jednoducho a bezpečne.

Garancia bezpečnosti

Každá spoločnosť v našej ponuke je právne aj účtovne overená po všetkých stránkach.

Virtuálne sídlo ZDARMA

K vašej novej readymade s.r.o., získate virtuálne sídlo v hodnote 360,-€+DPH až na 2 ROKY zadarmo.

O nás

Sme spoločnosťou, ktorá sa venovala primárne vedeniu podvojného účtovníctva a spracovaniu miezd. Sledovaním potrieb klientov sme postupom času zistili, že v dnešnej rýchlej dobe novo vzniknutá spoločnosť potrebuje byť okamžite operatívna, a to v každom smere. 

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, Vám ponúknuť predaj novozaložených spoločností (ready made s. r. o), teda najmä platcov DPH, čo výrazne uľahčuje ich okamžitú operativitu.

1. V cene ready made s. r. o. poskytneme aj:
– zmenu konečného užívateľa výhod
– odosielanie Vami spracovaných mesačných výkazov alebo nulových výkazov k DPH až do momentu, do kedy si nový účtovník zriadi prístup pre elektronickú komunikáciu s FS.

2. Garantujeme riadne odovzdávanie mesačných výkazov k DPH a ostatných výkazov
vyplývajúcich zo zákona 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve, do momentu kúpy spoločnosti.

3. Poskytneme adresu pre váš biznis. Vaša ready made s. r. o. môže mať sídlo v mestách Bratislava, Košice, Banská Bystrica prostredníctvom externého poskytovateľa virtuálneho sídla na 2 roky úplne ZADARMO.

Špecialista na ready made s. r. o.
Špecialista na ready made s. r. o.

Kto sa postará
o kompletný servis?

Vykonávanie právneho servisu spojeného so založením spoločnosti, prevodu obchodného podielu a právneho poradenstva je zastrešené právnou kanceláriou PÁLLOVA & PÁLL, s možnosťou komunikácie aj v anglickom a talianskom jazyku.
Špecialista na ready made s. r. o.

Sú advokátskou kanceláriou s dlhoročnými skúsenosťami poskytujúcou komplexný právny servis a právne poradenstvo tak pre fyzické, ako aj právnické osoby.
Ich klientmi sú v prevažnej miere obchodné spoločnosti, ktorých zastupujú najmä v oblasti obchodného práva, ale taktiež poskytujú právne poradenstvo pre súkromné osoby v oblasti rodinného práva, civilného práva, pracovného práva a pod.. Ako správcovia konkurznej podstaty sa zaoberájú aj konkurzným právom, likvidáciou a reštrukturalizáciou obchodných spoločností a ostatnými úkonmi patriacimi do ich kompetencie.

Ich činnosť zahŕňa rovnako zmluvnú agendu, služby spojené so zápisom spoločností do Registra partnerov verejného sektora a zastupovanie klientov v súdnych konaniach. 

Prečo ready-made s.r.o?

Disponujú platným daňovým identifikačným číslom

Absolútna transparentnosť pri predaji

Príprava všetkých dokumentov k prepisu, ako aj zmena sídla, rozšírenie predmetov podnikania, zmena názvu spoločnosti, sú v cene

Boli založené výlučne za účelom ich ďalšieho predaja a preto nevykonávajú žiadnu činnosť a sú bez záväzkov a pohľadávok

Možnosť rozšírenia predmetov podnikania alebo zrušenia tých nepotrebných v jednom kroku

Naše ready made s. r. o. majú splatené základné imanie v plnom rozsahu

Vyhnete sa zdĺhavému procesu pri podávaní žiadosti na daňovom úrade o pridelenie IČ DPH

Aktuálna ponuka
ready made s.r.o

Názov

Dátum vzniku

IČO

IČ DPH

Sídlo

Platca DPH

Cena (Bez DPH)

AJREM s.r.o.

rezervovaná

Dátum vzniku

22.05.2024

IČO

56274360

IČ DPH

SK2122261317

Sídlo

Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica

Platca DPH

mesačne od 01.06.2024

€1 777 + DPH

Sarex s.r.o.

voľná

Dátum vzniku

22.05.2024

IČO

56274734

IČ DPH

SK2122261460

Sídlo

Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica

Platca DPH

mesačne od 01.06.2024

€1 777 + DPH

Yelm s.r.o.

voľná

Dátum vzniku

17.04.2024

IČO

56214511

IČ DPH

SK2122238789

Sídlo

Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica

Platca DPH

mesačne od 15.05.2024

€1 777 + DPH

Nuvole s.r.o.

voľná

Dátum vzniku

29.03.2024

IČO

56176651

IČ DPH

SK2122225699

Sídlo

Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica

Platca DPH

mesačne, od 30.04.2024

€1 777 + DPH

Sesanta s.r.o.

voľná

Dátum vzniku

23.01.2024

IČO

56014198

IČ DPH

SK2122159853

Sídlo

Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica

Platca DPH

mesačne od 26.02.2024

€1 777 + DPH

Esmera s.r.o.

predaná

Dátum vzniku

21.06.2023

IČO

55537022

IČ DPH

SK2122018041

Sídlo

Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica

Platca DPH

mesačne od 25.07.2023

€1 777 + DPH

Veras s.r.o.

predaná

Dátum vzniku

04.08.2023

IČO

55648401

IČ DPH

SK2122047202

Sídlo

Kukučínova 22, 874 01 Banská Bystrica

Platca DPH

mesačne od 20.08.2023

€1 777 + DPH

Movela s.r.o.

predaná

Dátum vzniku

23.01.2024

IČO

56017766

IČ DPH

SK 2122160018

Sídlo

Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica

Platca DPH

mesačne od 15.02.2024

€1 777 + DPH

ForcePro s.r.o.

predaná

Dátum vzniku

08.04.2022

IČO

54523443

IČ DPH

SK2121712186

Sídlo

Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica

Platca DPH

mesačne od 05.02.2024

€1 777 + DPH

Kabax s.r.o.

predaná

Dátum vzniku

15.06.2023

IČO

55537006

IČ DPH

SK2122010759

Sídlo

Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica

Platca DPH

mesačne od 01.07.2023

€1 777 + DPH