Špecialista na ready made s. r. o.
Spoločnosť Consulentia, s.r.o. sa za obdobie svojej činnosti vyprofilovala ako konzultačno – poradenská firma, ponúkajúca širokú škálu  služieb. Osobný prístup našej spoločnosti sprevádza klientov po celú dobu ich podnikania. Kúpou ready-made spoločnosti naša spolupráca nekončí, ale naopak. Klientom poskytujeme sídlo pre ich spoločnosť, účtovné služby, vedenie mzdovej agendy, daňové poradenstvo, asistenciu pri vybavovaní trvalého alebo prechodného pobytu, riešenie potrebných registrácií a licencií potrebných pre účely podnikania, pomoc pri registrácii vozidiel, riešenie emisných a technických kontrol vozidiel a mnoho ďalších služieb, ktoré vyplývajú z požiadaviek našich klientov.

Nespornou výhodou pre našich klientov je, že komunikujeme plynule v talianskom a anglickom jazyku.”

Špecialista na ready made s. r. o.

Sme účtovná kancelária so sídlom v Bratislave, ktorá ponúka komplexné služby, poradenstvo a zaškoľovanie v oblasti vedenia účtovníctva, mzdovej a daňovej agendy. Staviame na profesionalite, odbornosti a osobnom prístupe. Klientov sprevádzame počas celej doby ich podnikania a sme pre nich partnerom, ktorý im pomáha plánovať a vyhodnocovať riziká, optimalizovať náklady a zvýšiť ziskovosť, včas rozpoznať finančné riziká a prinášať riešenia. Našimi nespornými prednosťami sú plne digitalizované účtovníctvo, široký účtovný tím, možnosť komunikácie v anglickom jazyku a schopnosť obslúžiť klientov z celého územia Slovenska.”