Špecialista na ready made
s. r. o.

Špecialista na
ready made s. r. o.

Predaj ready made spoločností. Rýchlo, jednoducho a bezpečne.

Garancia bezpečnosti

Každá spoločnosť v našej ponuke je overená po všetkých stránkach.

Vždy aktuálne informácie

Každá spoločnosť v našej ponuke je overená po všetkých stránkach.

O nás

Sme spoločnosťou, ktorá sa venovala primárne vedeniu podvojného účtovníctva a spracovaniu miezd. Sledovaním potrieb klientov sme postupom času zistili, že v dnešnej rýchlej dobe novo vzniknutá spoločnosť potrebuje byť okamžite operatívna, a to v každom smere. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, Vám ponúknuť predaj novozaložených spoločností, teda najmä platcov DPH, čo výrazne uľahčuje ich okamžitú operativitu.
Špecialista na ready made s. r. o.
Špecialista na ready made s. r. o.

Kto sa postará
o kompletný servis ?

Vykonávanie právneho servisu spojeného so založením spoločnosti, prevodu obchodného podielu a právneho poradenstva je zastrešené právnou kanceláriou PÁLLOVA & PÁLL, s možnosťou komunikácie aj v anglickom a talianskom jazyku.
Špecialista na ready made s. r. o.

Sú advokátskou kanceláriou s dlhoročnými skúsenosťami poskytujúcou komplexný právny servis a právne poradenstvo tak pre fyzické, ako aj právnické osoby.
Ich klientmi sú v prevažnej miere obchodné spoločnosti, ktorých zastupujú najmä v oblasti obchodného práva, ale taktiež poskytujú právne poradenstvo pre súkromné osoby v oblasti rodinného práva, civilného práva, pracovného práva a pod.. Ako správcovia konkurznej podstaty sa zaoberájú aj konkurzným právom, likvidáciou a reštrukturalizáciou obchodných spoločností a ostatnými úkonmi patriacimi do ich kompetencie.

Ich činnosť zahŕňa rovnako zmluvnú agendu, služby spojené so zápisom spoločností do Registra partnerov verejného sektora a zastupovanie klientov v súdnych konaniach. 

Spoločnosť Consulentia, s.r.o. sa za obdobie svojej činnosti vyprofilovala ako konzultačno – poradenská firma, ponúkajúca širokú škálu  služieb. Osobný prístup našej spoločnosti sprevádza klientov po celú dobu ich podnikania. Kúpou ready-made spoločnosti naša spolupráca nekončí, ale naopak. Klientom poskytujeme sídlo pre ich spoločnosť, účtovné služby, vedenie mzdovej agendy, daňové poradenstvo, asistenciu pri vybavovaní trvalého alebo prechodného pobytu, riešenie potrebných registrácií a licencií potrebných pre účely podnikania, pomoc pri registrácii vozidiel, riešenie emisných a technických kontrol vozidiel a mnoho ďalších služieb, ktoré vyplývajú z požiadaviek našich klientov.

Nespornou výhodou pre našich klientov je, že komunikujeme plynule v talianskom a anglickom jazyku.”

Prečo ready-made spoločnosť?

Disponujú platným daňovým identifikačným číslom

Absolútna transparentnosť pri predaji

Príprava všetkých dokumentov k prepisu, ako aj zmena sídla, rozšírenie predmetov podnikania, zmena názvu spoločnosti, sú v cene

Boli založené výlučne za účelom ich ďalšieho predaja a preto nevykonávajú žiadnu činnosť a sú bez záväzkov a pohľadávok

Možnosť rozšírenia predmetov podnikania alebo zrušenia tých nepotrebných v jednom kroku

Majú splatené základné imanie v plnom rozsahu

Vyhnete sa zdĺhavému procesu pri podávaní žiadosti na daňovom úrade o pridelenie IČ DPH

Aktuálna ponuka

Názov

Dátum vzniku

IČO

IČ DPH

Sídlo

Platca DPH

Cena (Bez DPH)

MUVIR s.r.o.

predaná

Dátum vzniku

07.04.2022

IČO

54 525 144

IČ DPH

SK2121712065

Sídlo

Palánok 1, 949 01 Nitra, Slovakia

Platca DPH

mesačne od 15.05.2022

€ 1 777 + DPH

ForcePro s.r.o.

voľná

Dátum vzniku

08.04.2022

IČO

54 523 443

IČ DPH

-

Sídlo

Karpatské námestie 10A Bratislava - mestská časť Rača 831 06, Slovakia

Platca DPH

Nie

€ 590 + DPH

MD Service, s.r.o.

predaná

Dátum vzniku

10.06.2016

IČO

50 345 672

IČ DPH

SK2120294407

Sídlo

Šípová 57/1, 949 01 Nitra, Slovakia

Platca DPH

mesačne od 15.03.2022

€ 1 999 + DPH

Tropea s.r.o.

predaná

Dátum vzniku

30.03.2022

IČO

54 521 505

IČ DPH

SK2121703639

Sídlo

Veľká Okružná 17, 010 01 Žilina, Slovakia

Platca DPH

mesačne od 01.05.2022

€ 1 777 + DPH

ConsultingS s.r.o.

predaná

Dátum vzniku

01.04.2022

IČO

54 522 421

IČ DPH

SK2121708039

Sídlo

Trieda KVP 1, Košice - mestská časť Sídlisko KVP 040 23, Slovakia

Platca DPH

mesačne od 01.05.2022

€ 1 777 + DPH

JaVe s.r.o.

predaná

Dátum vzniku

29.03.2022

IČO

54 521 246

IČ DPH

Sk2121703727

Sídlo

Horná 37, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia

Platca DPH

mesačne od 01.05.2022

€ 1 777 + DPH