Špecialista na ready made
s. r. o.

Špecialista na
ready made s. r. o.

Predaj ready made s.ro. – rýchlo, jednoducho a bezpečne.

Garancia bezpečnosti

Každá spoločnosť v našej ponuke je právne aj účtovne overená po všetkých stránkach.

Virtuálne sídlo ZDARMA

K vašej novej readymade s.r.o., získate virtuálne sídlo v hodnote 360,-€+DPH až na 2 ROKY zadarmo.

O nás

Sme spoločnosťou, ktorá sa venovala primárne vedeniu podvojného účtovníctva a spracovaniu miezd. Sledovaním potrieb klientov sme postupom času zistili, že v dnešnej rýchlej dobe novo vzniknutá spoločnosť potrebuje byť okamžite operatívna, a to v každom smere. 

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, Vám ponúknuť predaj novozaložených spoločností (ready made s. r. o), teda najmä platcov DPH, čo výrazne uľahčuje ich okamžitú operativitu.

1. V cene ready made s. r. o. poskytneme aj:
– zmenu konečného užívateľa výhod
– odosielanie Vami spracovaných mesačných výkazov alebo nulových výkazov k DPH až do momentu, do kedy si nový účtovník zriadi prístup pre elektronickú komunikáciu s FS.

2. Garantujeme riadne odovzdávanie mesačných výkazov k DPH a ostatných výkazov
vyplývajúcich zo zákona 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve, do momentu kúpy spoločnosti.

3. Poskytneme adresu pre váš biznis. Vaša ready made s. r. o. môže mať sídlo v mestách Bratislava, Košice, Banská Bystrica prostredníctvom externého poskytovateľa virtuálneho sídla na 2 roky úplne ZADARMO.

Špecialista na ready made s. r. o.
Špecialista na ready made s. r. o.

Kto sa postará
o kompletný servis?

Vykonávanie právneho servisu spojeného so založením spoločnosti, prevodu obchodného podielu a právneho poradenstva je zastrešené právnou kanceláriou PÁLLOVA & PÁLL, s možnosťou komunikácie aj v anglickom a talianskom jazyku.
Špecialista na ready made s. r. o.

Sú advokátskou kanceláriou s dlhoročnými skúsenosťami poskytujúcou komplexný právny servis a právne poradenstvo tak pre fyzické, ako aj právnické osoby.
Ich klientmi sú v prevažnej miere obchodné spoločnosti, ktorých zastupujú najmä v oblasti obchodného práva, ale taktiež poskytujú právne poradenstvo pre súkromné osoby v oblasti rodinného práva, civilného práva, pracovného práva a pod.. Ako správcovia konkurznej podstaty sa zaoberájú aj konkurzným právom, likvidáciou a reštrukturalizáciou obchodných spoločností a ostatnými úkonmi patriacimi do ich kompetencie.

Ich činnosť zahŕňa rovnako zmluvnú agendu, služby spojené so zápisom spoločností do Registra partnerov verejného sektora a zastupovanie klientov v súdnych konaniach. 

Prečo ready-made s.r.o?

Disponujú platným daňovým identifikačným číslom

Absolútna transparentnosť pri predaji

Príprava všetkých dokumentov k prepisu, ako aj zmena sídla, rozšírenie predmetov podnikania, zmena názvu spoločnosti, sú v cene

Boli založené výlučne za účelom ich ďalšieho predaja a preto nevykonávajú žiadnu činnosť a sú bez záväzkov a pohľadávok

Možnosť rozšírenia predmetov podnikania alebo zrušenia tých nepotrebných v jednom kroku

Naše ready made s. r. o. majú splatené základné imanie v plnom rozsahu

Vyhnete sa zdĺhavému procesu pri podávaní žiadosti na daňovom úrade o pridelenie IČ DPH

Aktuálna ponuka
ready made s.r.o

Názov

Dátum vzniku

IČO

IČ DPH

Sídlo

Platca DPH

Cena (Bez DPH)

Cinque s.r.o.

predaná

Dátum vzniku

17.05.2023

IČO

55419976

IČ DPH

SK2121993874

Sídlo

Martina Martinčeka 4701/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

Platca DPH

mesačne od 26.06.2023

€ 1 777 + DPH

QUINDICI, s.r.o.

predaná

Dátum vzniku

06.05.2023

IČO

55435688

IČ DPH

SK2121984843

Sídlo

Kopečná 252/2, 058 01 Poprad

Platca DPH

mesačne od 15.06.2023

€ 1 777 + DPH

BENAP s.r.o.

predaná

Dátum vzniku

29.04.2023

IČO

55417281

IČ DPH

SK2121979101

Sídlo

Kukučínova 22, Banská Bystrica 974 01

Platca DPH

mesačne od 15.05.2023

€ 1 777 + DPH

Venty s.r.o.

predaná

Dátum vzniku

09.02.2023

IČO

55217206

IČ DPH

SK2121904400

Sídlo

Sokolovská 178/10, 04011 Košice

Platca DPH

mesačne od 25.4.2023

€ 1 777 + DPH

SAREM s.r.o.

predaná

Dátum vzniku

01.02.2023

IČO

55184979

IČ DPH

SK2121897558

Sídlo

Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica

Platca DPH

mesačne od 10.03.2023

€ 1 777 + DPH

OmegaTax, s.r.o.

predaná

Dátum vzniku

31.01.2023

IČO

55207588

IČ DPH

SK2121896931

Sídlo

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

Platca DPH

mesačne od 13.03.2023

€ 1 777 + DPH

ADORO s.r.o.

predaná

Dátum vzniku

28.01.2023

IČO

55184561

IČ DPH

SK2121895061

Sídlo

Kopečná 252/2, 058 01, Poprad

Platca DPH

mesačne od 15.02.2023

€ 1 777 + DPH

Giuly s.r.o.

predaná

Dátum vzniku

30.12.2022

IČO

55079920

IČ DPH

SK2121874271

Sídlo

Hlavná 50, 080 01, Prešov

Platca DPH

mesačne od 05.02.2023

€ 1 777 + DPH

NOVEE s.r.o.

predaná

Dátum vzniku

12.11.2022

IČO

55037381

IČ DPH

SK2121846958

Sídlo

Martina Martinčeka 4701/2, Liptovský Mikuláš

Platca DPH

mesačne od 15.12.2022

€ 1 777 + DPH

Shopline s.r.o.

predaná

Dátum vzniku

17.11.2022

IČO

55 048 153

IČ DPH

SK2121845781

Sídlo

Werferova 3782/6, Košice

Platca DPH

mesačne od 15.12.2022

€ 1 777 + DPH