Špecialista na ready made
s. r. o.

Špecialista na
ready made s. r. o.

Predaj ready made s.ro. – rýchlo, jednoducho a bezpečne.

Garancia bezpečnosti

Každá spoločnosť v našej ponuke je overená po všetkých stránkach.

Vždy aktuálne informácie

Každá spoločnosť v našej ponuke je overená po všetkých stránkach.

O nás

Sme spoločnosťou, ktorá sa venovala primárne vedeniu podvojného účtovníctva a spracovaniu miezd. Sledovaním potrieb klientov sme postupom času zistili, že v dnešnej rýchlej dobe novo vzniknutá spoločnosť potrebuje byť okamžite operatívna, a to v každom smere. 

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, Vám ponúknuť predaj novozaložených spoločností (ready made s. r. o), teda najmä platcov DPH, čo výrazne uľahčuje ich okamžitú operativitu.

1. V cene ready made s. r. o. poskytneme aj:
– bankový účet vedený vo VÚB Banke,
– zmenu konečného užívateľa výhod
– odosielanie Vami spracovaných mesačných výkazov alebo nulových výkazov k DPH až do momentu, do kedy si nový účtovník zriadi prístup pre elektronickú komunikáciu s FS.

2. Garantujeme riadne odovzdávanie mesačných výkazov k DPH a ostatných výkazov
vyplývajúcich zo zákona 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve, do momentu kúpy spoločnosti.

3. Poskytneme adresu pre váš biznis. Vaša ready made s. r. o. môže mať sídlo v mestách Bratislava, Košice, Banská Bystrica prostredníctvom externého poskytovateľa virtuálneho sídla v cene 180,-€ + DPH / 1 rok.

Špecialista na ready made s. r. o.
Špecialista na ready made s. r. o.

Kto sa postará
o kompletný servis?

Vykonávanie právneho servisu spojeného so založením spoločnosti, prevodu obchodného podielu a právneho poradenstva je zastrešené právnou kanceláriou PÁLLOVA & PÁLL, s možnosťou komunikácie aj v anglickom a talianskom jazyku.
Špecialista na ready made s. r. o.

Sú advokátskou kanceláriou s dlhoročnými skúsenosťami poskytujúcou komplexný právny servis a právne poradenstvo tak pre fyzické, ako aj právnické osoby.
Ich klientmi sú v prevažnej miere obchodné spoločnosti, ktorých zastupujú najmä v oblasti obchodného práva, ale taktiež poskytujú právne poradenstvo pre súkromné osoby v oblasti rodinného práva, civilného práva, pracovného práva a pod.. Ako správcovia konkurznej podstaty sa zaoberájú aj konkurzným právom, likvidáciou a reštrukturalizáciou obchodných spoločností a ostatnými úkonmi patriacimi do ich kompetencie.

Ich činnosť zahŕňa rovnako zmluvnú agendu, služby spojené so zápisom spoločností do Registra partnerov verejného sektora a zastupovanie klientov v súdnych konaniach. 

Prečo ready-made s.r.o?

Disponujú platným daňovým identifikačným číslom

Absolútna transparentnosť pri predaji

Príprava všetkých dokumentov k prepisu, ako aj zmena sídla, rozšírenie predmetov podnikania, zmena názvu spoločnosti, sú v cene

Boli založené výlučne za účelom ich ďalšieho predaja a preto nevykonávajú žiadnu činnosť a sú bez záväzkov a pohľadávok

Možnosť rozšírenia predmetov podnikania alebo zrušenia tých nepotrebných v jednom kroku

Naše ready made s. r. o. majú splatené základné imanie v plnom rozsahu

Vyhnete sa zdĺhavému procesu pri podávaní žiadosti na daňovom úrade o pridelenie IČ DPH

Aktuálna ponuka
ready made s. r.o

Názov

Dátum vzniku

IČO

IČ DPH

Sídlo

Platca DPH

Cena (Bez DPH)

Kabax s.r.o.

predaná

Dátum vzniku

15.06.2023

IČO

55537006

IČ DPH

SK2122010759

Sídlo

Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica

Platca DPH

mesačne od 01.07.2023

€1 777 + DPH

Sanem s.r.o.

voľná

Dátum vzniku

04.08.2023

IČO

55648584

IČ DPH

SK2122045167

Sídlo

Kukučínová 22, 974 01 Banská Bystrica

Platca DPH

mesačne od 15.11.2023

€1 777 + DPH

Govex s.r.o.

voľná

Dátum vzniku

04.08.2023

IČO

55648461

IČ DPH

SK2122045299

Sídlo

Kukučínová 22, 974 01 Banská Bystrica

Platca DPH

mesačne od 01.11.2023

€1 777 + DPH

Quota s.r.o.

voľná

Dátum vzniku

04.08.2023

IČO

55648703

IČ DPH

SK2122046168

Sídlo

Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica

Platca DPH

mesačne od 01.09.2023

€ 1 777 + DPH

Veras s.r.o.

voľná

Dátum vzniku

04.08.2023

IČO

55648401

IČ DPH

SK2122047202

Sídlo

Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica

Platca DPH

mesačne od 20.08.2023

€ 1 777 + DPH

Esmera s.r.o.

voľná

Dátum vzniku

21.06.2023

IČO

55537022

IČ DPH

SK2122018401

Sídlo

Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica

Platca DPH

mesačne od 25.07.2023

€ 1 777 + DPH

ForcePro s.r.o.

voľná

Dátum vzniku

08.04.2022

IČO

54 523 443

IČ DPH

-

Sídlo

Karpatské námestie 10A Bratislava - mestská časť Rača 831 06, Slovakia

Platca DPH

Nie

€ 590 + DPH

MoreTime s.r.o.

predaná

Dátum vzniku

16.06.2023

IČO

55537812

IČ DPH

SK2122012805

Sídlo

Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica

Platca DPH

mesačne od 15.07.2023

€ 1 777 + DPH

Cinque s.r.o.

predaná

Dátum vzniku

17.05.2023

IČO

55419976

IČ DPH

SK2121993874

Sídlo

Martina Martinčeka 4701/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

Platca DPH

mesačne od 26.06.2023

€ 1 777 + DPH

QUINDICI, s.r.o.

predaná

Dátum vzniku

06.05.2023

IČO

55435688

IČ DPH

SK2121984843

Sídlo

Kopečná 252/2, 058 01 Poprad

Platca DPH

mesačne od 15.06.2023

€ 1 777 + DPH